Ørneshallen vil fra uke 17 åpne for begrenset bruk.

Små grupper kan bruke hallen i avgrensede tidsrom.

Ta kontakt med Ørneshallen for mer informasjon. Telefon 46 76 03 40