Vilkår og betingelser

1. Betingelser rundt abonnement og Drop-In
Hvem kan kjøpe abonnement?
Alle kan kjøpe abonnement.
Det er også fullt mulig å kjøpe drop-in time via nettsidene våre.
Personer under 12 år har ikke adgang til hallen uten foresatt til stede.

Hva inngår i et abonnement?
- Halvtimes booking (30 min). Du må spille ferdig før du kan booke ny time.
- En time kan bookes 7 dager i forveien

Avbestilling
Du må avbestille timen innen 6 timer før bestilt time. Dersom timen ikke er avbestilt og ingen dukker opp, vil du få faktura på tilsvarende beløp som en drop-in koster på det aktuelle tidspunktet.

Binding
Abonnement hvor det er binding, krever 6 måneders bindingstid mot reduserte priser per måned.
Et hvert abonnement løper til det blir oppsagt.
Det er oppsigelsestid på 1 måned regnet fra første månedsskiftet etter at oppsigelsen er registrert. Oppsigelse av abonnement gjøres i bookingsystemet. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av dato innmeldingen fant sted. Abonnenten har tilgang til hallen ut hele perioden det betales for.

Gjestespiller
Dersom et medlem skal spille med en som ikke har abonnement , så må denne personen vippse baneleie til Ørneshallen SA VIPPSNR 43895. Dette må gjøres før timen starter og må vises på forespørsel (gebyr for overtredelser er 300,-)

Gjestespiller under 19 år: 35,- 
Gjestespiller over 19 år:   75,-

Familieabonnement:
- En familie defineres som en husstand, voksne med barn under 18 år.
- Hovedpersonen er den som betaler for abonnementet, Ørneshallen SA må legge inn de øvrige familiemedlemmene til abonnementet. Hvert familiemedlem får egen bruker.

2. Booking, åpningstider og praktisk info
Hallen er åpent for spill;
Mandag-Fredag: 05.00-23.00
Lørdag-Søndag: 09.00-23.00

Booking
Foregår via nett. Man oppretter en bruker på bookingsiden for kjøpe både drop-in timer og abonnement via vår nettside. TIMEN MÅ VÆRE BETALT FOR AT DØRKODEN SKAL FUNGERE.

Lås
Dersom du har en betalt og godkjent booking, så fungerer låskoden din 30 minutter før timen. Kommer du tidligere, vil koden ikke fungere. (Du skal kun taste kode, ikke stjerne eller firkant).

Betaling
Betaling foregår 1 gang per måned på abonnement. Kort legges inn i bookingsystem og beløp trekkes automatisk.
Vi bruker betalingssystemet STRIPE for betalinger (anerkjent betalingssystem på lik linje med PayPal)
Det koster ingenting å ha bruker i bookingsystemet, da man også må ha en slik bruker for å booke drop-in timer.

Manglende betaling
Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt kan Ørneshallen SA utestenge abonnenten til pengene er registrert innbetalt

3. Andre vilkår
Ørneshallen SA forbeholder seg retten til å bruke alle baner i hallen på enkelte timer, dager og helger for å avholde kurs, seminarer, treninger, turneringer o.l
Vilkår og betingelser revideres ved behov. Du kan også finne disse på din profil i bookingsystemet.

Ørneshallen SA sine rettigheter og plikter:
- vil foreta adgangskontroll
- legger til rette for abonnenter og vil til enhver tid jobbe for å holde hallen i best mulig stand
- kan uten forvarsel stenge eller redusere tilbudet og åpningstid i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager og lignende
- fraskriver seg ethvert ansvar for tap av gjenstander og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i hallen, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler
- fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som abonnenter pådrar seg som resultat av trening eller feilaktig bruk av utstyr

Abonnentens rettigheter og plikter:
- abonnementet og dørkoden er personlig og kan ikke overføres til andre
- er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte hallen
- forplikter seg å rette seg etter de regler som er gjeldende og de anvisninger man får fra Ørneshallen SA sine ansatte og styrets medlemmer
- plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler i hallen
- må ved endring av bankkort besørge at abonnentens bankkort har dekning for og tillater månedlige trekk
- plikter å melde om adresseendring eller E-post endring
- ved skader på utstyr, inventar og/eller bygning skal dette meldes til Ørneshallen SA umiddelbart

Barn under 12 år har ikke adgang til banene uten foresatt til stede. Barn over 12 år kan benytte seg av banene på foreldre/foresattes ansvar.

Mislighold
Ved mislighold på vilkår og ordensreglement kan Ørneshallen SA si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og ubetalt abonnementsavgift forfaller umiddelbart til betaling. Ved skade på utstyr, inventar eller bygning som følge av en overlagt handling, vil det kreves erstatning.

Faktura og prisendring
Abonnement må betales 1 gang per måned. Velger man med binding, så forplikter man seg til å betale ut bindingstiden på 6 måneder. Et hvert abonnement løper til det blir oppsagt, det er 1 måneds oppsigelsestid.

Ørneshallen SA har muligheten til å regulere priser med 1 måneds varsel. Varsling skjer ved oppslag i hallen og på orneshallen.no

4. Behandling av dine personopplysninger
Ørneshallen SA tar ditt personvern på alvor. Her får du informasjon om hvordan og hvorfor vi samler inn og behandler din personlige informasjon.
- Abonnenten samtykker til at ØH innhenter, lagrer og bruker opplysninger om abonnenten som navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger m.m og abonnentens bruk av squashhallen for å administrere og ivareta brukeren
- Abonnenten samtykker at ØH lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp abonnentens aktivitet samt utbedre tilbud basert på denne informasjonen.
- Abonnenten har rett til innsyn i sine personopplysninger og treningshistorikk, og kan kreve å få denne slettet. ØH vil slette abonnentens opplysninger dersom det ikke foreligger et legitimt behov for å beholde informasjonen. Abonnenten vil få en bekreftelse om sletting
- ØH kan ikke dele opplysninger med en ekstern tredjepart uten abonnentens samtykke, med mindre det er pålagt av lov eller som led i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling. Vi kan må dele din informasjon med NIFs idrettsregistrering, som samtykkes gjennom disse betingelser.
- ØH kan lagre personlige opplysninger så lenge de er relevante eller inntil abonnenten ber om å få informasjonene slettet